Uusi yritys infra-alalla

Miten päädyin perustamaan uuden yrityksen 20 vuoden työuran jälkeen – varsinkin kun viime vuosina konsolidaatio on enenevässä määrin kiihtynyt myös infra-alalla. Yritän tähän blogiin avata muutamia ajatuksiani päätökseni taustalla.

Alkuun täytyy mainita, että olen saanut työurani aikana työskennellä erittäin osaavien väyläsuunnittelijoiden, rakentajien ja tilaajien kanssa. Olen oppinut matkan varrella monelta osaajalta ja saanut kartuttaa omaa tietotaitoa vuosien varrella. Tästä olen kiitollinen ja iloinen. Kiitos!

Toiminnan vapaus

Uuden yrityksen perustamisen ensimmäisenä tausta-ajatuksenani oli mahdollisuus työskennellä vapaasti eri osapuolten kanssa ilman pitkiä ja monisäikeisiä keskusteluja mihin hankkeisiin voidaan sitoutua ja mihin ei. Toiveeni tulevaisuuden osalta onkin, että voisin työskennellä rakentajien, tilaajien ja suunnittelu- sekä rakennuttajakonsulttien kanssa yhteistyötä tehden eri hankkeissa. Näen, että tässä on minulle iso mahdollisuus oppia uutta ja laajentaa kokemuspohjaani ja näkemystäni eri asioiden vaikutuksista hankkeen toteutuksen kustannuksiin ja laatuun.

Itsensä kehittäminen

Edellisessä tulikin mainittua jo mahdollisuus oppia uutta. Toivon, että pääsen työskentelemään monipuolisesti eri osapuolten kanssa jo siitäkin syystä, että eri tahojen tavoitteita ja tarpeita on helpompi ymmärtää (ja siten myös palvella) kun kokemusta karttuu enemmän yhdessä tekemisestä. Näin uskon saavani uusia ajatuksia projektien läpivientiin ja tehokkaampaan suunnitteluprosessiin.

Kehittymiseen lasken myös mahdollisuuden syventää tietämystäni projektinhallinnan ja suunnittelunhallinnan menetelmistä. Viime aikoina olen ollut erityisen kiinnostunut tiimin toiminnan motivoinnista. Aion panostaa aikaani kehitykseen ja opiskella työn ohessa sekä paneutua näihin teemoihin entistä syvällisemmin. 

Mahdollisuus vaikuttaa alan kehitykseen

Haaveenani on, että pystyisin vaikuttamaan alan kehitykseen ja yhteistoimintatapaan. Uskon että tekemällä tiiviisti yhteistyöstä eri osapuolten kanssa, ymmärrykseni syvenee eri osapuolten tarpeista ja haasteista. Lisääntyvän ymmärryksen kautta voin jatkossa tuoda esille parempia toimintamalleja, jotka omalta osaltaan tukevat yhteistyötä hankkeissa. Haluan vahvistaa yhteistyömenetelmien käyttöä kaikissa hankemalleissa. Allianssi ja PPP eivät ole ainoat hankemallit, joissa yhteistyömenetelmistä on hyötyä.

Siinä siis listattuna muutamia asioita, jotka auttoivat minua ottamaan riskin ja tekemään mielestäni melko rohkeankin päätöksen – perustaa uusi yritys infra-alalle. Aika näyttää, oliko päätökseni oikea. Riskejä on välillä otettava, jotta voi saavuttaa uusia asioita. Lähdenkin nyt innolla eteenpäin neuvottelemaan ensimmäisistä hankkeista Prekon Oy:n yrittäjä-toimitusjohtajana. 

Tavataan väylien varrella. Ennakoiden eteenpäin!

Harri