Palvelut

Toimimme monipuolisesti infra-alan eri toimijoiden apuna ja samalla myötävaikutamme alan kehitykseen. Asiakkaamme voi olla niin infra-alan tilaaja, rakentaja kuin suunnittelutoimistokin. Hyvällä yhteistyöllä tuomme eri toimijat lähemmäs toisiaan. 
 
Tavoitteenamme on edesauttaa asiakkaan tavoitteiden toteutumista ja samalla huomioida hankkeen vaikutukset laaja-alaisesti.  Kestävä ja toimiva infrastuktuuri on projektin kaikkien osapuolien, ja myös loppukäyttäjien, etu.

projektinjohto

Voit valita kokonaispalvelun tai apua projektin tietyn osa-alueen kanssa, esimerkiksi:

 • projektinjohtaminen kokonaispalveluna (työohjelma, aikataulu, seuranta ja laadunhallinta) 
 • projektin työohjelman ja tehtävän määrittäminen
 • projektin aikataulujen laatiminen (eri aikatauluvaiheissa, yleisaikataulu, vaiheaikataulu, tehtäväaikataulu) 
 • projektiorganisaation määrittäminen; tiimin tehtävien ja vastuiden määrittäminen sekä projektin tavoitteen kirkastaminen 
Prekon_projektinhallinta_palvelu

hankinta

Tarjoamme erilaisia hankintavaiheen asiantuntijapalveluita, esimerkiksi:

 • tarjouspyyntöasiakirjojen laadinnassa, suunnittelutehtävän määrittämisessä sekä suunnitteluaikataulujen laadinnassa avustaminen
 • suunnittelukohteen lähtötietojen arviointi (vaikutukset hankkeen aikatauluun ja laatuun) 
 • valmisteluvaiheen hankinnoissa avustaminen, esimerkiksi maastotietojen hankinnat 

asiantuntijapalvelut

Teemme monipuolisesti erityyppisiä asiantuntijatehtäviä, yksittäisen kohteen tarkastelusta laajempiin kokonaisuuksiin, esimerkiksi:

 • suunnitelmien ulkopuolinen laadunvarmistus 
 • kustannushallinnan menettelyn tukeminen 
 • suunnitteluratkaisujen kustannustehokkuuden arviointi 
 • riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen ja arviointi 
 • rakentamisen ja suunnittelun aikataulujen yhteensovitus